RADA RODZICÓW

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Pedagog/Logopeda

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

Prezydium Rady Rodziców:

1. Skład Prezydium:
Pani Joanna Krawczyk - przewodnicząca;
Pani Halina Żak - z-ca przewodniczącej;
Pani Barbara Krawczyk - skarbnik;
Pani Anna Stochel - protokolant;
Pani Regina Włudyka i Barbara Wojkowska - komisja rewizyjna.

KOMPETENCJE  RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

WYKAZ TRÓJEK KLASOWYCH

 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Terminarz i tematyka spotkań
 z rodzicami
w Zespole Szkół w Rajbrocie
w roku szkolnym 2017/18

Uchwała Nr 1 /2017/2018
Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie opinii na temat organizacji roku szkolnego

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

PODZIĘKOWANIE

 

List Ministra Edukacji Narodowej
 do Rodziców

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II  W RAJBROCIE