KALENDARIUM

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o zespole szkół
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Ewaluacje

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02. września 2019r., a kończą 26. czerwca 2020r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
I półrocze - 02. września 2019r. - 02.lutego 2020r.
II półrocze - 03. lutego 2020r. - 26. czerwca 2020r.

III. TERMINY I PÓŁROCZE:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych
z zachowania do 23. grudnia 2019r. (poniedziałek) (na miesiąc przed zakończeniem półrocza).
2. Zimowa przerwa świąteczna 23. grudnia do 02. stycznia 2020r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika -
21. stycznia 2020r. (wtorek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze 23. stycznia 2020r. (czwartek).

IV. FERIE ZIMOWE 27. stycznia - 9.lutego 2020r.
V. REKOLEKCJE SZKOLNE 30. marca - 01. kwietnia 2020r.

VI. TERMINY II PÓŁROCZE:
1. Wiosenna przerwa świąteczna 09.kwietnia - 14. kwietnia 2020r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych
i nagannych zachowania (na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego) - do 19. maja 2020r. (wtorek).
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika
(na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) - do 8. czerwca 2020r. (poniedziałek).
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny - 15. czerwca 2020r. (poniedziałek).
5. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 24. - 28. sierpnia 2020r.

VII. FERIE LETNIE - trwają od 27. czerwca - 31.sierpnia 2020r.

VIII. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
dla uczniów (I - VIII ):
22. października Święto Szkoły
2 - 3.stycznia
12.czerwca
dla uczniów (IV - VII ):
16. czerwca 2020r. (wtorek)- egzaminy zewnętrzne
17. czerwca 2020r. (środa)- egzaminy zewnętrzne
18. czerwca 2020r. (czwartek)- egzaminy zewnętrzne

IX. EGZAMIN ZEWNĘTRZNY ÓSMOKLASISTY:
16. czerwca 2020 godz. 9.00 język polski /wtorek/ - 120min
17. czerwca 2020 godz. 9.00 matematyka /środa/ - 100min
18. czerwca 2020 godz. 9. 00 język obcy nowożytny / czwartek / - 90min

X. POZOSTAŁE DNI WOLNE OD SZKOŁY; 1. listopada 2019 (piątek), 11. listopada 2019 (poniedziałek), 23 grudnia 2019 (poniedziałek), 1. stycznia 2020 (środa), 06. stycznia (poniedziałek), 01. maja (piątek), 11. czerwca (czwartek).

XI. SPOTKANIA Z RODZICAMI
I półrocze
10. WRZEŚNIA (Wtorek) - ZEBR. RODZICÓW KLAS I-III PSP/I etap kształcenia/ godz. 16.00-
11.WRZEŚNIA (Środa) - ZEBR. RODZICÓW KLAS IV-VIII PSP /II etap kształcenia/ godz. 16.00 -
21.LISTOPADA (Czwartek) - ZEBR. RODZICÓW
24.STYCZNIA (Piątek) - ZEBR. RODZICÓW
II półrocze
28.KWIETNIA (Wtorek) - ZEBR. RODZICÓW
15.MAJA (Piątek) - SPOTKANIA Z RODZICAMI ZAGROŻONYCH UCZNIÓW, KONSULTACJE
03.CZERWCA (Środa) - ZEBR. RODZICÓW kl. VII i 0

Konsultacje indywidualne dla rodziców z wszystkimi nauczycielami w poszczególnych miesiącach,
w których nie ma zebrań wywiadowczych, odbędą się:
28.10.2019r. (poniedziałek)
17.12.2019r. (wtorek)
19.03.2019r. (czwartek)
w godzinach od 1600 do 1700.

 

 

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II