WAŻNE DOKUMENTY

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o szkole
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Galeria
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki

 

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Ewaluacje

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

WAŻNE DOKUMENTY SZKOŁY 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSP im. Jana Pawła II w Rajbrocie

Model absolwenta

Harmonogram działań programu profilaktyczno - wychowawczego w roku szkolnym 2017/ 2018

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA LATA 2019-2027

PLAN PRACY SZKOŁY  

REGULAMIN PSP im. Jana Pawła II w Rajbrocie

współpraca Szkoły z Rodzicami 

REGULAMIN WYCIECZEK

PROGRAM  DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

Rozpoznanie stopnia agresji elektronicznej

Działania  Szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEZNIENIEM

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA  OBCEGO W GIMNAZJUM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO

RAPORT 2012-13  Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2013:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
Współpraca z podmiotami środowiska odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami i sytuacją społeczną uczniów
Ewaluacja wewnętrznej współpracy szkoły z rodzicami oraz udziału rodziców w działaniach na rzecz rozwoju ich dzieci

REGULAMIN PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW 

REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

PROCEDURY - KRADZIEŻ

REGULAMIN ZAJĘĆ NA BASENIE

Procedury postępowania w przypadku występowania agresywnego

Procedury postępowania wobec wychowanków świetlicy szkolnej

    PROCEDURY POSTĘPOWANIA I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

RAPORT Z EWALUACJI

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin wypożyczania i użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych z dotacji rządowej  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie

 

NA SKRÓTY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II