MAŁOPOLSKI KONKURS KALIGRAFICZNY O ZŁOTE PIÓRO

 

REGULAMIN XV KONKURSU KALIGRAFICZNEGO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI

PATRONAT  MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PANA  JACKA KRUPY

PATRONAT  MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY PANA ALEKSANDRA PALCZEWSKIEGO

PATRONAT  BISKUPA ANDRZEJA JEŻA  BISKUPA TARNOWSKIEGO