STRONA GŁÓWNA

Menu główne

Strona główna
Aktualności
Fotogaleria
Do pobrania
Podział godzin
Dla rodziców
Katalog WWW
Kontakt z nami
Archiwum

Informacje o szkole
Dyrekcja
Ważne dokumenty
Kadra Pedagogiczna 
Organizacje szkolne
Regulaminy i instrukcje
Biblioteka
Świetlica
Gabinet pielęgniarki
Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa

Informacje o SP
Wizja i misja
Historia
Certyfikaty
Patron
Sztandar
Samorząd Uczniowski
Nasze sukcesy
Ewaluacje

 

Informacje o Gimnazjum
Wizja i misja
Historia
Kalendarium
Patron
Sztandar
PODZIĘKOWANIA
Nasze sukcesy
Pedagog szkolny
Konkurs kaligraficzny
 

DZIENNIK  ELEKTRONICZNY - LINK

 


Dyrektor Szkoły w Rajbrocie informuje:

PROSIMY RODZICÓW O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE INFORMACJI UMIESZCZANYCH W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM DOTYCZĄCYCH ZDALNEGO NAUCZANIA PRZESYŁANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH NAUCZYCIELI.
Osoby (prawni opiekunowie, uczniowie) proszeni 
są o kontakt emailowy: sp_rajbrot@gazeta.pl
w przypadku zagubienia lub zapomnienia hasła lub loginu.

Materiały edukacyjne dla uczniów 
są przesyłane przez uczących nauczycieli 
poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS;
Wszelkie ważne informacje będą umieszczane na stronie internetowej 
i przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

Szkoła odznaczona medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

 www.ktgaleria.cba.pl

www.ktgaleria.cba.pl

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWLA II